Op vrijdag 21 juli j.l. was het zover. De officiële opening van Stichting 1184.

Aan het begin van de avond vertrokken alle aanwezige leden in een fluisterbootje voor een korte tocht onder de Binnendieze naar op weg naar het Bastionder.

Hier werd door onze Bossche spreekstalmeester Huub van Mackelenberg met een humoristische inslag de Stichting 1184 geopend. Met een woordje van onze voorzitter Bart Huijs en wethouder Huib van Olden werd ook het gekozen goede doel voor dit jaar gepresenteerd: Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch. Een organisatie die gezinnen met lage inkomens probeert te verhoeden van sociale uitsluiting.
Stichting 1184 zal door financiële inbreng en door het op de juiste wijze inzetten van haar netwerk deze stichting komend jaar steunen.